Email: info@sc-galic.si Tel: 040 987 798


Športni center Marinko Galič

Nogometna šolaRojeni smo z ljubeznijo do gibanja in bolje se počutimo, kadar smo močni in bistri. (Suzan Kalish, zdravnica športne medicine)
Po bogati nogometni karieri (66 nastopov za reprezentanco Slovenije, Evropsko prvenstvo 2000, Svetovno prvenstvo 2002, Liga prvakov z NK Maribor) sem se odločil, da svoje izkušnje prenesem na mlade. Ker v nogometnih klubih dobijo prvo priložnost šele šolski otroci, sem se osredotočil tudi na predšolske in zanje pripravil program »OTROŠKO NOGOMETNO GNEZDO«.
Treninge vodim skupaj s strokovnimi sodelavci s področja športa.
OTROŠKO NOGOMETNO GNEZDO (3-5 let) skrbno deluje v sklopu sledečih načel:
1. TELESNE KORISTI:
Redna in primerna športna dejavnost omogoči skladen telesni razvoj (razvoj moči, vzdržljivosti in gibljivosti; mišice postanejo prožne itd.). Skozi gibanje spoznaš svoje telo, njegove zmožnosti in omejitve (že stari Grki so vedeli, da je najpomembnejše človekovo poslanstvo: »Spoznaj samega sebe«). Vid, sluh in dotik so čuti, ki jih razvija tudi šport (s športom lahko izostrimo nekatere čute in ohranjamo hitro odzivanje na nepredvidljive okoliščine). Šport razvija in ohranja gibalne spretnosti, ki so pomembne v vseh življenjskih obdobjih (zdravje se ocenjuje po gibalnih sposobnostih – telo je naš dom, za katerega moramo skrbeti).
2. PSIHIČNE KORISTI:
Samozavest se poveča s povečanjem športnih sposobnosti in zmožnosti (pri športu gre zmeraj za premagovanje določenih ovir, to znanje pa športnik prenese tudi na druga življenjska področja). Disciplina pokaže, da redna vadba vodi k ciljem, ki jih želiš doseči (izvrstna lekcija za vse življenje).
V ekipnem športu se naučiš odgovornosti do drugih in skupnega doseganja ciljev, kar je pomembno na vseh področjih (Ekipa postane dobra, ko se igralci z »jaz« preusmerijo na »mi«. Phil Jackson, NBA trener) Pri športnih dejavnostih skleneš mnogo prijateljstev, ki lahko trajajo zelo dolgo.
3. DRUŽBENE KORISTI:
Šport pomaga odraščati ter zagotavlja okolje, kjer lahko koristno in varno preživljamo prosti čas (otroke odreši posedanja pred televizorjem, debelosti, raznih bolezni…). Šport podpira pošteno in častno vedenje, posledično pa ustvari večji krog dobro mislečih in poštenih ljudi (s pravilnim usmerjanjem telesnih aktivnosti se zmanjšuje agresivnost, zavist, sovraštvo itd.). V športu se srečujejo vse generacije, vse religije, vse barve. Jezik športa govori cel svet (šport je simbol prijateljstva in se ne ozira na predsodke v družbi). S športom se naučiš poslušati naravo v tvojem telesu in tako razviješ čut za naravno okolje in ekologijo (zdravo telo se počuti dobro le v zdravem okolju, zato morajo športniki paziti, da ohranjajo čisto okolje) Program OTROŠKEGA NOGOMETNEGA GNEZDA je bil skrbno izdelan s pomočjo različnih strokovnjakov, katerih mnenja bodo zmeraj dobrodošla. Prizadevali si bomo za dobre odnose s starši,kar je ključnega pomena za dobro počutje njihovih otrok in sproščeno izvedbo našega programa.
NOGOMETNA ŠOLA (6-10 LET) omogoča otroku, da se uči nogometnih prvin, razvija telesno in duševno v timskem duhu ter občuti prva tekmovanja.